Eduard Rivas

Candidat a la reelecció a l’alcaldia d’Esparreguera

 

Què destacaries del mandat que tot just acaba?

És difícil destacar coses concretes quan hem fet tanta feina aquests 4 anys, però destacaria dos aspectes que donen resposta al nostre lema de campanya ‘Obrim Esparreguera’.

El primer, tots els avenços realitzats en matèria de transparència, participació ciutadana i comunicació amb l’objectiu d’apropar al ciutadà l’alcaldia, el govern i l’Ajuntament. El segon, haver intentat governar per cada veí i veïna, superant partidismes, tot preservant la cohesió i la convivència a la Vila donat els temps de màxima pulsió emocional que ens ha tocat viure en aquests anys.

Quina és l’acció de govern de la que n’estàs més satisfet?

Hem fet molta feina i gestió, però personalment em quedo amb una feina invisible, de ‘formigueta’, incansable per evitar el tancament de la Fundació per la Integració Laboral (FIL) que dóna feina a més de 120 persones amb discapacitat. Hem passat d’un escenari en que legalment es considerava que la fundació estava extingida i amb uns deutes que vorejaven el milió d’€, a estar completament a normativa i amb uns beneficis el 2018 de gairebé 300.000€. Hem tingut sensibilitat social, hem garantit l’ocupació i hem aconseguit girar la truita!

Què creus que cal millorar?

Internament a l’Ajuntament encara cal dotar certa estructura en àmbits com urbanisme i serveis a les persones. Tenim unes normes estatals que no ens ajuden: no podem contractar nou personal i tampoc podem obrir, a priori, nous serveis. Externament a l’Ajuntament cal millorar molt en manteniment a la via pública, especialment en asfalt i il·luminació, acabar els claveguerams de Mas d’en Gall i Can Rial o millorar els equipaments municipals.

Tot i que hem fet avenços significatius aquests anys, la crisi que vam patir fa una dècada va suposar una aturada en sec en moltes d’aquestes tasques. Si revalidem la confiança de la ciutadania, millorarem segur en celeritat perquè des de l’endemà de les eleccions podrem donar continuïtat al projecte municipal que hem iniciat amb l’avantatge de l’experiència adquirida d’aquest temps.

Hi ha molt a fer!

Com valores la tasca de l’oposició?

Sempre dic que a l’oposició s’hi passa molt fred. Ho sé perquè ho he viscut personalment i em va resultar complicat. Em considero una persona d’acció i resolutiva i a l’oposició no tens capacitat d’iniciativa si no ho acordes amb l’Equip de Govern. D’aquest mandat, però, posaria en valor la capacitat de tots els grups municipals d’arribar a acords com, per exemple, els pressupostos.

El Govern hem pogut recuperar el sa costum d’aprovar cada any els comptes per l’anualitat següent amb el suport al llarg del mandat de la totalitat dels grups municipals. És una bona notícia de responsabilitat institucional de totes i tots.

Quins creus que seran els reptes pel proper mandat?

Tenim un Ajuntament completament sanejat econòmicament però en canvi encara se’ns aplica normativa estatal que van aprovar les dretes del PP i CiU que ens impedeixen ampliar despesa per atendre les necessitats de la Vila. Per exemple, hem pogut fer millores en neteja viària i jardineria, però, per contra, no hem pogut incrementar el personal al servei.

Caldrà seguir fent ‘enginyeria jurídica’ per millorar serveis municipals, com la recollida d’escombraries i residus, que reverteixin en una millora de la cura del nostre entorn, i també del civisme.

Amb la llarga mirada, haurem d’aprovar definitivament el nou planejament urbanístic (POUM) que ens permetrà posar al dia les necessitats del municipi i dibuixar l’Esparreguera dels propers 25 anys.

Quina serà l’estratègia de pactes

Sempre he defensat un Equip de Govern ampli que superi els partits polítics i que cada regidor i regidora pugui aportar segons els seus coneixements i capacitats. Malauradament, aquest plantejament és massa utòpic perquè la lògica de partits ho impregna tot. Des d’aquesta vessant, mantindrem l’aposta per formar un govern d’esquerres amb ampli espectre, catalanista i cohesionador a la Vila.