Què hem fet / Una Esparreguera per a les Persones

Per a la gent gran

 • Instauració de la Setmana de la Gent Gran
 • Ampliació del Servei d’Atenció Domiciliària
 • Ampliació de l’horari del servei del Centre de Dia de la Residència, des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda
 • Creació del projecte per a promocionar la qualitat de vida i autonomia personal per a persones amb dependència
 • Implantació d’ajudes per a fomentar activitats dirigides a persones en situació dependència i/o discapacitat
 • Arranjament d’habitatges per adaptar-los a persones amb dependència.
 • Reducció de la llista d’espera del servei de teleasistencia.
 • Millora de la gestió de la residència de Can Comelles, mantenint la titularitat pública i amb una atenció més centrada en les persones usuàries.

Pels drets socials

 • Implantació de la targeta moneder.
 • Compra d’un pis per a urgències residencials.
 • Creació de les ajudes per a l’assistència a la llar.
 • Implementació de la tarifació social al transport adaptat
 • Incorporació d’Esparreguera al Pla Comarcal LGBTI del Baix Llobregat.
 • Elaboració del Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania i del Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament i renovació del Protocol Local per a l’abordatge de la violència masclista.

Per a les famíles

 • Reobertura de l’Espai Nadó, espai de criança adreçat a famílies amb infants acabats de néixer i fi ns a 1 any
 • Implantació d’ajudes per al pagament de l’IBI a famílies monoparentals, per al pagament del menjador escolar.
 • Ampliació de la franja d’edat al Centre Obert La Fulla des dels 3 fi ns els 18 anys.
 • Entrada en funcionament del Servei de Mediació com a mètode de millora de la convivència

Per la cultura

 • Creació del Premi de Recerca “Vila d’Esparreguera”
 • Nou model festiu per a la Festa Major d’hivern i impuls de la primera edició de FiraPassió.
 • Creació de sis itineraris turístics per a descobrir el patrimoni local.

Per l’ocupació

 • Trobades anuals per fomentar el treball en xarxa de les empreses d’Esparreguera.
 • Homologació d’un equipamient municipal per poder realitzar formació per a l’ocupació de la Generalitat de Catalunya.
 • Promoció contínua de Plans d’Ocupació per a persones en situació d’atur.